Vastutustundlik ettevõtja 2020

Vastutustundlik ettevõtja 2020

Vastutustundlik ettevõtlus tähendab ettevõtte vastutust oma tegevuse mõju eest ühiskonnale, hõlmates nii majanduslikku, keskkonna- kui ka sotsiaalset mõõdet ettevõtja tegevuses, mis arvestab erinevaid huvipooli ja loob lisaväärtust kõigile asjaosalistele.

TINGIMUSED

Konkursi “Vastutustundlik ettevõtja 2020” eesmärk on tunnustada Tallinna jätkusuutlikke ettevõtjaid, nende sotsiaalset ja keskkonnaga seotud innovaatilisust ja ettevõtlikkust.

KANDIDEERIMINE

Auhinnale saavad kandideerida kõik äriühingud (mikroettevõttest suurettevõtteni), kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • äriühingu peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses;

  • äriühing on tegutsenud vähemalt 2 aastat.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Vastutustundlik ettevõtja 2020” võitja.

Komisjon hindab ettevõtjate tulemusi järgnevate valdkondade lõikes:

  • töötajasõbralikkus
  • kogukonnasõbralikkus
  • keskkonnasõbralikkus
  • vastutustundlik turukäitumine
  • vastutustundlik ettevõtlus ettevõtja strateegia ja juhtimise osana.

Kõigi nominentide puhul hinnatakse eelkõige ettevõtja põhitegevusega seotud vastutustundlikku tegevust erinevates aspektides, sh tegevusi, mis on ettevõtte strateegia, juhtimise ning igapäevase põhitegevuse osad, teadvustatud kasudega (st ei ole ainuüksi ühekordsed ettevõtmised, vaid haakuvad ettevõtte põhitegevuste, eesmärkide ja inimestega) ning mille väljatöötamisse on kaasatud erinevaid sidusrühmi (töötajad, kohaliku kogukonna esindajad jne). Hinnatakse eelkõige viimase aasta jooksul ellu viidud vastutustundlikke tegevusi. Hindamisel võetakse arvesse ettevõtte suurusest tulenevaid võimalusi vastutustundliku ettevõtluse alaste tegevuste elluviimisel.

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Auhinna nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 7.10.2020 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.